ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3