ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 6/1ประถมศึกษาปีที่ 6/2ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ประถมศึกษาปีที่ 6/3ประถมศึกษาปีที่ 6/3