ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000

โทร 02-567-4931 Facebook : โรงเรียนวัดเปรมประชากร Website : www.ppck.ac.th


เว็บไซต์โรงเรียน

เฟซบุ๊คโรงเรียน

ช่องยูทูปโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูชมาพร สกุลฮูฮา