บริหารงานบุคคล

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฟอร์ม ID PLAN ของ สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารเเนบเเฟ้ม ว Pa โรงเรียนวัดเปรมประชากร
แบบนิเทศการสอนและนิเทศห้องเรียน