กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบ On Site)

🔷ประกาศโรงเรียนวัดเปรมประชากร

♦️กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบ On Site)

🔸กำหนดการสอบในแต่ละชั้นเรียน รายละเอียดตามภาพ ขอให้ผู้ปกครองได้นำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบที่โรงเรียน ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 😷

📌ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพ และปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยจากผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเปรมประชากร 😊

🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร 📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น